Opnieuw met de bus naar Stafford?

stafford-show

Update: De reis kan doorgaan!

In een niet zo heel ver verleden werd vanuit de BSA club in Nederland een jaarlijkse busreis georganiseerd naar de Classic Motorcycle Show te Stafford, midden Engeland. Op kleine schaal namen ook leden van andere Engelse motorclubs deel aan dit reisje. Zou het mogelijk zijn dit leuke initiatief van toen nieuw leven in te blazen?

Het bestuur van de Stichting Eenhoorn Federatie (SEF) wil nagaan of er belangstelling is (en mogelijkheden zijn) om de eerstkomende aflevering van deze klassieker onder de Classic Bike Shows te bezoeken. We hebben het dan over de beurs die plaatsvindt op zaterdag 22 en zondag 23 april 2017. De openingstijden zijn dan van 9 tot 6 uur, respectievelijk van 9 tot 5 uur. Die openingstijden zijn van belang omdat een reisje naar zo’n evenement strak rondom die uren moet worden georganiseerd.

Deelname is uiteraard nu open voor alle leden van onze clubs: AJS-Matchless, Ariel, BSA, Norton, Royal Enfield, Triumph, Velocette, Vincent.

Als het zover komt kunnen we het draaiboek van de vroegere reizen erbij pakken. Wellicht is het aantrekkelijk een nieuw reisschema te maken. Dit zal afhangen van de plaats van vertrek en de reisroute. Hemelsbreed is Stafford vanuit Nederland het dichtstbij via de route Hoek van Holland – Harwich. Maar deze ferry heeft een beperkte frequentie van tweemaal per etmaal en de vertrektijden zijn mogelijk ongunstig. Door via België of Frankrijk te gaan is de vaartijd korter maar de rijtijd langer. Welke route en welk schema het meest praktisch is zal onderwerp van nadere afweging zijn.

Waar het in eerste instantie om gaat is: hebben we één of meer chauffeurs en is er een bus verkrijgbaar tegen een aantrekkelijk tarief? Zijn er binnen de gelederen van bij de SEF aangesloten clubs mensen die hier een rol kunnen spelen? Connecties wellicht?

Vanuit het SEF-bestuur kan worden geholpen met de organisatie en ook kan er in principe een back up worden geboden rondom de exploitatie.

Heb je ideeën om een Stafford-reisje daadwerkelijk van de grond te tillen neem dan even contact met mij op.

Cees Zwinkels, voorzitter SEF.

Ceez.zwinkels48@gmail.com / 06-28549329.