Doel

Met de officiële oprichting van de Eenhoornfederatie in 1980 is in de statuten vastgelegd :

De stichting heeft tot doel, het behartigen van de belangen van de in artikel 5 bedoelde deelnemers en het verbeteren van de onderlinge samenwerking.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van kampeerweekenden, bijeenkomsten, rondritten, tentoonstellingen, onderdelen en ruilbeurzen, het bieden van faciliteiten aan deelnemers en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt.

Vertaald naar nu betekent dit:

  • Engelse motorfietsen behoren primair op de weg te blijven rijden en niet te belanden in het museum
  • Eenhoorn promoot het plezier van het bezit, het rijden en het behoud van Engelse motorfietsen
  • Eenhoorn bevordert  de onderlinge contacten tussen de aangesloten clubs en hun clubleden
  • Eenhoorn maakt zich sterk voor verjonging van het ledenbestand.

Eenhoorn motto: “BRITISH IS BEST”