Opnieuw met de bus naar Stafford!

De aankondiging van een mogelijke busreis naar de Classic Motorcycle Show 2017 te Stafford, midden Engeland, heeft een positieve respons opgeleverd. Verschillende opties qua reisplan en organisatie zijn naar voren gekomen en er hebben zich nu al voldoende geïnteresseerden gemeld om vanuit de Stichting Eenhoorn Federatie (SEF) te kunnen zeggen dat de reis moet kunnen doorgaan.

De beurs vindt plaats op zaterdag 22 en zondag 23 april 2017. De openingstijden zijn van 9 tot 6 uur en (zondag) van 9 tot 5 uur. Stafford is niet alleen een onderdelenbeurs maar tevens een tentoonstelling en presentatie van de clubs en er worden motoren geveild. Zie: www.classicbikeshows.com bij ‘shows’.
Voor de opzet van het reisplan bestaan op dit moment ruwweg twee opties: a. een busreis via de Kanaaltunnel met twee overnachtingen in Engeland en b. een busreis met overtocht Rotterdam – Hull per boot (en terug!), met slapen tijdens het varen en één overnachting in Engeland. Nog niet alle benodigde informatie is binnen. Ik zal de beide opties hier nader toelichten.
Optie a. is overeenkomstig de vroegere BSA clubreis. Vertrek op vrijdagmorgen om 8.00 uur vanuit Utrecht. Tegen de avond aankomst bij hotel; diner. Zaterdag: ontbijt en met de bus naar de beurs. ‘S-avonds: diner in hotel. Zondag: ontbijt en (zo mogelijk) opnieuw naar de beurs in Stafford. Uiterlijk 13.00 uur vertrek richting Calais. Terugkomst in Utrecht rond middernacht.
Optie b. houdt in dat op vrijdag om 17.00 uur wordt vertrokken vanuit Utrecht richting Rotterdam. Met P&O Ferries naar Hull waar de boot zaterdag om circa 7.30 uur aankomt. De afstand naar Stafford is iets meer dan 200 km. Aankomst daar omstreeks 10.30 uur. Na de beurs naar het hotel; diner. Zondag: ontbijt en opnieuw naar de beurs. Uiterlijk 15.00 uur vertrek richting Hull. Aankomst maandagmorgen in Rotterdam om circa 9.00 uur. Terug in Utrecht omstreeks 10.30 uur.
Bij optie a. concentreert het beursbezoek zich vooral op de zaterdag omdat het (nog) niet zeker is dat een tweede bezoek op zondag binnen het reisschema past. Tweemaal de beurs bezoeken betekent uiteraard ook tweemaal entree betalen (£ 12).
Aangezien er nog geen definitief reisplan is kan ik nog niet precies aangeven wat de kosten zullen zijn. De prijs per deelnemer wordt uiteraard ook beïnvloed door de bezettingsgraad van de bus. Vol is voordelig!
De opzet voor optie a. lijkt goedkoper uit te vallen dan die voor b. Naar verwachting komt de prijs per persoon bij optie a. (op basis van tweepersoonskamer) op een bedrag van tegen de 200 euro. Bij optie b. zal de reissom omstreeks 250 euro bedragen.

Het al dan niet doorgaan van de reis hangt met name af van de vraag of zich tijdig voldoende deelnemers melden. De SEF vraagt daarom degenen die mee willen naar Stafford het volgende te doen:
1. Een e-mail met naam, adres, telefoonnummer(s) sturen aan: cees.zwinkels48@gmail.com . In dit e-mailbericht kan desgewenst een voorkeur worden uitgesproken voor optie a. of optie b. Geef svp ook aan of er behoefte is aan eenpersoonskamers.
2. Per deelnemer een bedrag van 100,00 euro storten op de bankrekening van de SEF: NL41INGB0005375895. Dit is dan een vooruitbetaling die bij het onverhoopt niet doorgaan van de reis zal worden teruggestort.

Aanmelding en betaling graag zo spoedig mogelijk, maar zeker niet later dan donderdag 5 januari 2017.
Direct in januari 2017 zal worden bezien hoe het staat met de aanmeldingen en voorkeuren. Er zal dan voldoende informatie beschikbaar zijn om definitieve keuzes te kunnen maken. Het reisplan wordt vastgesteld en aan alle deelnemers toegestuurd met daarbij aangegeven op welke datum het restant van de reissom gestort moet zijn.
Voor vragen en/of opmerkingen: mail of bel even (06-28549329).

Cees Zwinkels, voorzitter SEF.